Vietthang Tourist

Đây là dự án được XooSoft thiết kế độc quyền. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép nếu chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, doanh nghiệp.

Logo Việt Thắng Tourist là sự kết hợp hình ảnh của bông Sen Việt với cánh chim Lạc, hai đặc trưng và là biểu tượng sâu sắc của người dân Việt Nam chúng ta.

Logo Việt Thắng được trình bày theo kiểu chữ thiết kế đặc biệt, duy nhất với biểu tượng Việt Thắng Tourist ở trên. Logo này luôn luôn được sử dụng chung với câu khẩu hiệu (slogan).

Logo của Việt Thắng được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng không kém mềm mại với ba tông (tone) màu chủ đạo là xanh – đỏ – vàng – ba tông màu này được phối hài hòa trong từng đường nét tạo nên một thể thống nhất đầy ý nghĩa:

Vietthang Tourist
Rate this post

0/5 (0 Reviews)

Dự án khác