Script khởi động lại Webserver Nginx, Apache khi CPU cao

11.03.2019

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tại Script và cron job tự động khởi động lại webserver Nginx, Apache khi CPU bạn chạy High( Cao). Nó sẽ kiểm ...

Xem thêm

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

11.03.2019

Theo mặc định, mỗi hệ điều hành Linux có một hệ thống quản lý hiệu quả bộ nhớ được sử dụng để xóa bộ nhớ cache bộ đệm theo định ...

Xem thêm

Hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin

10.03.2019

Mặc định khi cài đặt, DirectAdmin không hỗ trợ việc khởi tạo DKIM cho Email. DKIM sẽ tạo chữ ký trong email gửi đi, và máy chủ nhận mail sẽ ...

Xem thêm

Hướng dẫn chặn PING trên Linux/ CentOS

10.03.2019

Hướng dẫn chặn PING trên Linux/ CentOS | PING – Packet InterNet Gopher, là một tiện ích quản trị mạng máy tính được sử dụng để kiểm tra khả năng kết ...

Xem thêm

Bảo mật cần thiết cho DirectAdmin

10.03.2019

Sau khi cài đặt DirectAdmin (DA) thì việc tiếp theo là thiết lập các bảo mật cơ bản, cũng như thiết lập sao lưu backup cho server. Việc thiết lập ...

Xem thêm