Tích hợp Facebook Chat cho website không cần dùng plugin

19.05.2019

Thật may mắn, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo blogger/ webmaster, Facebook đã nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm “chính chủ” với tên gọi Customer Chat Plugin. ...

Xem thêm

Sử dụng Cron, Crontab từ động chạy script trên Server Linux/ CentOS

11.03.2019

Cron, Crontab là một tiện ích tự động thi hành các tác vụ trong hệ thống Linux theo các khoảng thời gian ấn định. Tìm hiểu về Cron và ứng ...

Xem thêm